måndag 6 oktober 2014

torsdag 30 maj 2013

Ap-exprimentet

Jag hörde om detta experimentet för flera år sedan och har använt det som exempel på inlärd hjälplöshet i flera kurser. Nu har jag hittat illustrationer till historien.

Hur mycket av det som händer på din arbetsplats görs för att vi ALLTID har gjort så. Så, ställ frågor hela tiden om varför saker görs på olika sätt. Våga fråga, våga var lite obekväm, hitta nya sätt, testa och prata med varandra.


* Stephenson, G. R. (1967). Cultural acquisition of a specific learned response among rhesus monkeys. In: Starek, D., Schneider, R., and Kuhn, H. J. (eds.), Progress in Primatology, Stuttgart: Fischer, pp. 279-288.

tisdag 5 februari 2013

Har du inspirerande relationer?Nästan alla problem i arbetet handlar om kvaliteten på relationer. Det kan vara allt från de relationer vi har med kunder till de relationer vi har med vår närmaste chef, kollegor och de som rapporterar till oss, men det innehåller också vårt förhållande till oss själva och vårt förhållande till vårt arbete.
Det kan även sägas att "den framgång vi uppnår i arbetet är i direkt proportion till kvaliteten på våra relationer". Det finns fyra delar som driver inspirerade arbetsrelationer.

Som en livslång student i kommunikation och relationer, är jag ständigt påmind om att ju mer jag lär mig, desto mer upptäcker jag hur lite jag vet. Det är dock bra att ha vissa verktyg som hjälper oss att förstå oss själva och andra. Den mest användbara jag har stött på är språk och beteende profil eller "LAB Profile". För mig LAB Profile är fascinerande eftersom det tillåter dig att lägga märke till vad som i grunden motiverar människor på en omedveten nivå. Det innebär att du kan utveckla anmärkningsvärd empati och förståelse för varför människor beter sig som de gör i ett givet sammanhang, och även förutse hur de kommer att bete sig i vissa situationer. Detta gör i slutändan att du elegant kan påverka dem.

De fyra delarna som är identifierade i det som driver inspirerade relationer är: fysiska, känslomässiga, mentala och andliga.
Fysisk = Verksamhet, kön och social miljö.
Emotionell = Empatisk kompatibilitet
Mental = Intellektuell kompatibilitet
Andlig = Ömsesidig förståelse av värderingar och andlig kompatibilitet
Det finns vissa motiverande mönster som kan ha en stor inverkan på var och en av dessa delar och om förhållandet kommer att fungera på lång sikt eller inte. Generellt en relation behöver kompatibilitet på minst två av dessa för att överleva någon tid, med tre kan pågå en livstid och med alla fyra du är i en verkligt inspirerad relation.

I näringslivet kan de fyra delarna likställas enligt följande:
• Fysisk = alla icke verbal kommunikation och kroppsspråk
• Emotionell = förmåga att känna empati och förstå hur någon annan känner
• Psykisk = är vältalig och intellektuellt stimulerad
• Syfte (Jag finner detta mer lämpligt i ett affärssammanhang) = klarhet gemensamma värderingar och syftet med relationen.

Fundera över:
På en skala från 1 till 10 hur sätter du poäng på ovanstående med de viktigaste personerna i ditt arbetsliv?
Vilka får högsta respektive lägsta poäng?
Vilka blir poängen för de människor du tycker att det mindre lätt att ta itu med?
Hur vill du förändra det?

onsdag 24 oktober 2012

Människor beter sig inte likadant hela tiden


Vill du ha ett sätt att förstå människor ...
... utan att sätta dem i "personlighets fack"?


Vi kan inte förneka att personlighets profilering är populärt.  Verktyg som MBTI, DISC och TalentQ m.fl. har alla varit till nytta för konsulter, utbildare och rekryterare över hela världen. Att förstå personlighet är avgörande för både personlig och professionell utveckling.

Få hjälp av ett profilering verktyg kan vara ovärderligt i att:
·      Rekrytera    
·      Förbättra kommunikationen
·      Arbeta i team
·      Besluta nästa steg i karriären
·      Delegera
·      Utforma utbildningar
·      Coachingprogram

             ... och många andra områden.

Om du är skicklig i att använda något av dessa verktyg och du har gått längre än den omedelbara effekten av modellen, kommer du veta lika väl som jag, att de har sina begränsningar. Ibland kan resultatet vara frustrerande felaktig eller den behöver mycket tolkning för att leverera värde till kunden.

Jag tror att det finns det tre huvudsakliga problem med de flesta verktyg i personlighets profilering:

1. Den "testa och kolla av" tillförlitlighet flesta profilering verktyg är liten, eftersom varje instrument är mycket känslig för sinnesstämningen hos den person som fyller det.
Det innebär att du inte kan lita på riktigheten av ett test - det kommer att ge dig ett annat svar varje gång du gör det.

2. Det konventionella sättet att administrera ett personlighetstest är genom en enkät (vanligtvis på nätet) som fylls i av en person.
Detta innebär att rapporterna visar hur personen tänker om sig själv - inte hur någon annan upplever denne. Det kan vara värre än så, ibland rapporterar testen vad personen vill andra människor att tänka om honom eller henne eftersom svaren återspeglar en "gissning" om vad som är "rätt" svar.

3. De flesta profileringsverktyg arbetar på ett antagande om ett underliggande personlighets beteende - en personlighet som inte förändras.
I verkligheten, vet du och jag att en person kan bete sig helt annorlunda i olika situationer. Men instrumentet rapporterar ett genomsnitt av personens beteende över tid.

 Med andra ord, de flesta personlighets profileringsverktyg berättar:

Vad personen tänker och känner IDAG om hans eller hennes GENOMSNITTLIGA beteende under en ospecificerad tid.

Vad de inte berättar är:

·      Hur andra människor upplever denna person i en viss situation?
·      Hur beter denna person i en specifik uppsättning omständigheter?
·      Hur kan vi upptäcka mönster i beteende utan att använda ett profilering verktyg?
·      Vilket språk kan du använda för att få bästa kontakt med den här personen så att han/hon verkligen känner att du förstår honom/henne?
·      Vad är det bästa sättet att påverka/motivera denna person i detta sammanhang? 

Missförstå mig inte

        ... jag säger inte att de vanliga profilerings verktygen är värdelösa. Det är bara det att den information de ger är så allmänna att de inte hjälper mycket när det kommer till kritan och du står inför en viktig förhandling. Eller en knepig prestationsbedömning. Eller en stor affärsmöjlighet med en ny kund.

Och jag skulle inte dra detta till din uppmärksamhet om jag inte hade ett lönsamt alternativ att erbjuda dig:

LAB Profile (Language And Behaviour)

LAB Profile är en helt annan typ av profilering verktyg:

·      Det fungerar på din observation och erfarenhet av den person som du vill profilera. Inte deras egen uppfattning.
·      Den använder de dolda mönster i dagligt tal och beteende som är nyckeln till att verkligen förstå vad som gör någon motiverad.
·      Den inser att en person kan bete sig på olika sätt i olika sammanhang. Och avslöjar ledtrådar till att identifiera när en person mentalt har skiftat sammanhang, även om allt annat verkar detsamma.
·      Den hjälper dig att förstå en persons reaktioner, även om de verkar agera på ett annat sätt än det vanliga.
·      Här har du möjlighet att upptäcka LAB Profile och hur man använder det för att öka ditt inflytande, att inspirera och motivera människor omkring dig och skapa djupare, mer meningsfulla kontakter med de människor som är viktiga för dig.
 
Vad är LAB profile?

LAB står för Language And Behaviour. (Dvs. Språk och Beteende) Bokstavligen är det ett antal frågor, som används av en expert intervjuare (som kan vara du efter bara 3 dagars utbildning) för att avkoda strukturer i tänkande och kommunikation som ligger bakom en persons beteende i ett visst sammanhang såsom arbete, lärande, utöva sport eller göra en presentation. När vi har svaren på frågorna, kan vi förutsäga vilken typ av språk och beteende personen kommer att använda och vi kan dessutom kommunicera effektivt med den personen.


Vad LAB Profile kan göra för dig

Någon har sagt att du inte får vad du förtjänar i livet, du får vad du kommunicerar. Att skickligt kunna kommunicera på olika sätt med olika individer och publik är en viktigt inte bara i affärssammanhang.

Denna 3-dagars utbildning ger dig möjlighet att upptäcka mönster i språk och beteenden som motiverar andra och hjälper dig att lära dig hur du kan säga för att maximera din påverkan och motivationsskicklighet och få bättre resultat.

Det kommer att ge dig ett enkelt sätt att upptäcka (och genomföra) en mängd olika sätt att: 

·      vinna människors intresse och engagemang
·      passa olika människors preferenser för att få information och fatta beslut

Hur fungerar det?

När du behärskar denna uppsättning av frågor, de är enkla att lära sig, får du en inblick i:

·      hur människor blir exalterade och motiverade av något och
·      hur de använder sig av information för att bli övertygade

Frågorna kan användas i en informell och avslappnad konversation, eller som en formell enkät eller undersökning av individer och grupper.
Insikten som följer kan sedan tillämpas på kommunikation med en viss person eller med grupper av alla storlekar och variationer.

LAB Profile sätter inte in någon i en box.

LAB Profile är en form av profilerings verktyg, men det är en hel del mer också. Det hjälper till att identifiera hur du motiverar individer och grupper, och en viktig del av LAB Profile är ett erkännande av att egenskaper är kontextuella.

Medan andra profileringsverktyg har en tendens att placera någon i en "box" av färg eller bokstavskombination av beteenden och metoder, erkänner LAB profile att en individs egenskaper kan mycket väl ändras från ett sammanhang till ett annat. Skönheten i LAB Profile metoden är möjligheten att spåra dessa egenskaper olika sammanhang.

 LAB Profile kan användas under alla slags förhållanden

Här är några exempel:
·      Etablera en djup nivå av kontakt med individer och grupper
·      Minska stress och påfrestningar på de som deltar i en organisatorisk förändring
·      Minska säljcykelns tid och öka kundnöjdheten
·      Designa kraftfulla marknadsförings och reklamkampanjer
·      Att rekrytera de bästa människorna med de matchade kraven i ett arbete
·      Förbättra resultatstyrningen av individer och team
·      Att förbättra coachingrelationen och uppnådda resultat
·      Skapa högpresterande team genom att hantera människors styrkor istället för att lida av deras svagheter

Vad du får du med dig när du går utbildningen

Efter tre dagars utbildning med Birgitta Sjöstrand (Certified LAB Profile Trainer) med mängder av praktiska övningar och personlig återkoppling får du en förståelse för:

·      De 6 motivations startande mönstren för att upptäcka hur människor blir motiverade.
·      De 8 egenskaperna för arbete som visar hur man upprätthåller motivationen och som beskriver hur människor bearbetar information, de miljöer som de behöver för att vara produktiva, deras svar på stress och hur de blir övertygade
·      Hur du upptäcker dessa motivationsegenskaper för en enskild eller en grupp
·      Hur du använder ditt språk för att motivera och upprätthålla motivationen
·      Hur du använder detta verktyg i vilket kommunikationssammanhang som helst

Du har också möjlighet att certifieras som LAB Profile Practitioner. Allt du behöver göra är att visa att du korrekt kan ställa frågor i LAB Profile, identifiera mönster i samband med svaren och ge tydlig återkoppling.

Jag lovar dig att när du har bemästrat LAB Profile, kommer du att undra hur du någonsin påverkat någon utan den. Den tar bort gissningsleken från din interaktion med andra människor. Så om du inte vill slösa mer tid med funderingar vad som verkligen gör folk motiverade ...

Det är dags att reservera din plats på http://www.inrestyrka.se välj att gå kursen i Åre eller Stockholm under 2012

Ring 070-491 19 06 eller kontakta mig på birgitta@inrestyrka.se för frågor eller boka din plats.

Pris 12 500,- + moms

I priset ingår all utbildning, material, te, kaffe och lunch varje dag.


torsdag 24 maj 2012

Kurs i språk och beteendemönster

Hej
På begäran lägger jag ut lite punkter om kursen i motiverande kommunikation som ger ett internationellt certifikat i LAB Profile/Words that change minds.
Den är på tre dagar och kommer att hållas i Stockholm, Åre och möjligen Skåne under hösten.
Så här sa en deltagare efter kursen i våras:
Birgitta sätter strålkastaren på våra egna och andras mönster, på ett inspirerande, entusiastiskt, avdramatiserande och sist men inte minst underhållande sätt. Allvar och humor blandas på ett sätt så att fokus förstärks. Det bästa med utbildningen var helheten. Du går igenom olika beteendemönster som efterhand växer till en helhet.
Teorin blandat med de praktiska övningarna.
Övningarna med de andra deltagarna som bollplank, genom att se deras mönster blev upplevelsen av sina egna mera tydlig.

Håkan Pettersson
  NLP Master Practitioner Motiverande kommunikation

Vad skulle det ge dig om du lärde dig ett verktyg som du kan använda direkt, vare sig du jobbar med försäljning, marknadsföring, rekrytering eller ledarskap?

Syftet:

Det här verktyget hjälper dig att förvärva en högre prestationsnivå i din kommunikation med andra människor. Du lär sig identifiera de saker som startar en persons motivation och bibehåller den samt hur du faktiskt kan ta bort motivationen... tänk om du gör det utan att vara medveten om det…

Du lär dig:
 • Hur människor hanterar och behandlar information
 • Andras värderingar och vilka kriterier som är mest betydelsefulla
 • Vilka som blir motiverade av att röra sig till mål och vilka som föredrar problemlösning
 • Hur du motiverar människor som vill bestämma själva jämfört med de som påverkas av yttre faktorer och feedback
 • Vilka människor som föredrar det bästa sättet att göra något på, steg för steg, jämfört med de som tycker om olika valmöjligheter
 • Hur du motiverar för att minska motstånd mot förändring
 • Vilka beteenden du ska lyssna efter i rekryteringsprocessen
 • Hur du kan maximera ditt eget språk för att påverka grupper
 • Hur du kan coacha andra till att dramatiskt förbättra deras resultat
Den här kursen lär dig hur du matchar med ditt språk och beteende på ett precist sätt för att tända intresse och entusiasm.

Är det av intresse för dig att förstå:
 • Hur människor blir motiverade   
 • Hur de behandlar information
 • Hur de fattar beslut
Det här är en internationell certifieringskurs i The LAB Profile Practitioner (Language and Behaviour)/Words that change minds. Läs gärna mer på den internationella sidan
http://www.successtrategies.com/index.php/lab-certification/lab-profile-practitioner-certification

För att gå kursen på svenska i Sverige se: http://www.inrestyrka.se/kurser-a-foeredrag/motiverande-kommunikation
Under hösten går kursen både i Stockholm och i Åre. (Och kanske Skåne)

Ring Birgitta Sjöstrand 070-491 19 06 eller skriv birgitta@inrestyrka.se

söndag 4 mars 2012

Mål och resultat

När jag är ute på företag eller coachar pratar vi ofta om att sätta mål på ett bra och motiverande sätt. För om du inte vet vart du är på väg kan du inte prioritera vad du ska göra. Du vet inte vad som är viktigt eller bråttom. Även om du är duktig på att lösa problem bör du ändå veta åt vilket håll du själv eller företaget är på väg.


Har du som privatperson några mål? Det är vanligt att man inte har några speciella mål. Livet rullar på. Vi planerar bara för speciella händelser, semestrar, eller har kanske ett idrottsligt mål eller sluta röka alternativt gå ner i vikt.


Personer kan i sitt privatliv fundera på hur de vill att livet ska vara. Många klagar på att livet är som ett ekorrhjul. Det bara rullar på. Hur skulle det vara att fundera på att sätta något mål i följande livsområden:

· Fysisk hälsa

· Stresshantering

· Glädje och lugn

· Kärlek

· Relationer med familjen

· Relationer med vänner

· Fritidssysselsättning

· Idrott

· Kroppsvikt

· Mat och dryck

· Andlighet

· Personlig utveckling

· Annat

Det gäller att inte ha för många mål. Inte bara ett heller. Det finns faktiskt något som heter bröllopsdepression. Det uppstår när man bara har ett enda mål t.ex. ett bröllop man lägger all tid och energi på. När bröllopet är avklarat går luften ur och livet känns tomt och det blir som ett vakuum. Det är då det gifta livet börjar. Själv skulle jag inte vilja börja det med en känsla av tomhet.

Hur gör man då? Du kan välja att sätta mål på olika tidshorisont. Något på 3 månader, något på ett år och något på 5 år i de olika områdena ovan. Ibland kallas mål för resultat. Mål är något vi har framför oss och resultat är något vi uppnått. Därför kan det kännas lättare att tänka resultat istället för mål. Du avgör själv.


Klara mål/resultat skapar motivation

Att sätta mål/resultat på rätt sätt ger kraft. Du kan välja att använda SMART modellen.

Den innebär att målen ska vara:

· Specificerade (väldefinierade, tydliga, i presens)

· Mätbara (så att man vet om de har nåtts)

· Accepterade (nåbara om man anstränger sig, egna, inte din partner som tycker att...)

· Realistiska (med hänsyn till resurser, kunskap och tid)

· Tidsbestämda (det finns en tidsgräns)


Exempel kan vara:

”Jag, Anders, springer en mil på 60 minuter den 1 augusti 2012 och mår bra under tiden och efteråt. ”

”Jag, Charlotta, sitter och äter middag med min make när vi är 75 år och har mycket att prata om och känner stark kärlek och omtanke om varandra.”

”Jag, Catharina, är helt rökfri från den 1 maj 2012 och mår bra på alla sätt.”

”Jag, Stefan, väger 85 kg den 31 december 2015”


För att finna känslan för målet, och meningen med det, kan du använda andra SMART ord. Den gör målen dubbelsmarta genom att tillföra motivation. Enligt den ska målen vara:

· Spännande (ge energi)

· Meningsfulla

· Annorlunda (var kreativ när du sätter mål)

· Roliga (både att sträva efter och att nå)

· Tuffa (ska kräva en extra ansträngning)

För Anders är målet att springa. Han brukar spela tennis och funderar på att springa ett maraton om tre år. Det känns spännande och tufft för honom. Ett maratonmål kan se ut så här:

”Jag, Anders, springer Stockholm maraton 2015, jag mår bra under tiden jag tränar och under själva loppet.”


När du funderar på hur du vill att ditt liv ska vara kan du ställa lite frågor till dig själv. "Självcoaching"

Om du tar några områden ovan och funderar över vad du vill.

Här kommer hjälp med frågor du kan ställa:


Nulägesorienterade frågor

· Vad är bra i nuvarande situation?

· Vad kan bli bättre?

· Hur kan jag påverka situationen?


Resultatorienterade frågor

· Vad vill jag uppnå?

· Vad vill jag ha i stället?

· Var och när?

· Vad innebär det för mig att uppnå det?

· Hur vet jag att jag har nått dit? Vad ser, hör och känner jag?

· Vad är priset? Är det värt besväret?


Problemorienterade frågor

· Vad har hindrat mig från att göra något åt det tidigare?

· Vad finns det som bekymrar mig?

· Vilket inre motstånd känner jag?

· Vad är bra med att inte ta tag i det här området i mitt liv?


Handlingsorienterade frågor

· Vad behöver jag sluta med?

· Vad behöver jag börja med?

· Om jag tänker att det inte går, kan jag ändra och fråga mig: Om jag kunde, hur skulle jag göra då?

· Vilka resurser (tid, pengar, vänner, support etc.) behöver du?

· Hur ska du skaffa resurserna?

· Vad kan du göra annorlunda?

· När vill du ha nått resultat?


När du kommit fram till vad du vill och att du är motiverad att få till en förändring, skriv ner det! Skriv också ner det första steget du ska ta och hur du ska FIRA när du nått ditt mål och hur du ska fira dina delmål. Sen är det, det viktigaste av allt: BÖRJA!!!


Om du känner att du inte blir motiverad av att sätt mål/resultat tillhör du de 40 % som inte blir det och det är helt ok. Sätt ändå dina mål så att du vet vart du är på väg och fundera över motivationen. Ställ dig frågor som för riktningen ifrån något.

· Om jag inte gör en förändring på det här området, vad händer då?

· Om jag inte går ner i vikt nu, när är jag tillräckligt fet för att bestämma mig?

· Hur kan mitt äktenskap flytta sig från tråkigt och intetsägande till spännande och kärleksfullt?

· Om jag inte tar reda på mina värderingar nu och börjar leva efter dem, hur kommer jag att kunna känna mig meningsfull och hitta meningen med livet?


Vill du jobba mer med resultat, värderingar, hur du kan kommunicera bättre med andra,

hitta dig själv på ett nytt sätt mm vill jag rekommendera en NLP Practitioner utbildning,

läs gärna mer på www.inrestyrka.se


lördag 25 februari 2012

Är du den du vill vara?

Funderar du någon gång över vad som driver dig? Varför du gör som du gör? Vad som stoppar dig göra det du vill? Vi har en hel uppsättning värderingar, föreställningar och regler vi lever efter. En del är vi medvetna om andra inte. Vi matas med värderingar och regler från det vi föds, från våra föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar. Senare också från skolan och kamrater.
Många av de här sakerna som styr dig skulle du kanske må bra av att titta närmare på. Ett sätt är att sätta av tid och gå igenom vad du gör under en vecka, vad du säger, vad som är viktigt för dig och sen titta närmare på det. Vad är det för regler du lever efter? Är det bra regler som du vill ha kvar eller inte? Vad skulle hända om du bytte ut någon eller några? Eller helt enkelt slutade med något?

Jag mötte en kvinna häromdagen som jag uppfattade levde ganska mycket efter Jantelagen. Du ska inte tro att du är något... etc. Hennes självkänsla var inte så stark. Hon hade fått lära sig från barnsben att inte sticka ut, inte ta plats, vara osynlig och hjälpa andra. Hon ville spara att hjälpa andra men det andra ville hon byta ut mot att leva sitt eget liv, på sitt eget sätt utan att be om ursäkt och utan att gömma sig. Ta kontrollen över sitt eget liv och bestämma själv. Hon kommer nu att göra en lista med saker som styr henne och fundera på vad hon vill ha kvar, göra sig av med, varifrån regeln eller värderingen kommer. Dessutom kommer hon att göra en hierarki över de hon vill ha kvar. Grattis, hon är på god väg att bli den hon vill vara.

Av Wayne Dyer har jag fått följande liknelse:
Om du har en apelsin och pressar den, vad får du då? Apelsinjuice. Det spelar ingen roll vem som pressar, vid vilken tid på dygnet och med vilka verktyg. Det kommer ändå apelsinjuice ur apelsinen just för att det är en apelsin.
Om någon sätter dig under press och stress, vad kommer ut då? Kan det vara irritation, ilska, hårda ord? Vad vill du fylla ditt inre med? Glädje, frid
, harmoni, lugn mm, vad händer då när någon pressar dig?

Vill du bli mer motiverad, jobba mer effektivt och få bättre relationer?

Här kan du läsa om person-, team och ledarskapsutveckling. Jag skriver om NLP, mental träning och olika utvecklande tekniker för att dela med mig hur du kan få ett bättre liv både på jobbet och hemma.

Välkommen in på hemsidan www.inrestyrka.se för utbud av kurser och föredrag, jag skräddarsyr gärna ett föredrag efter vad ditt företag behöver.
Mejla gärna synpunkter till birgitta@inrestyrka.se